Bezpečnost dat

Tyto kontroly, které usilují o zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

Použito v metodice