Bezpečnost informací

Zajišťuje, aby v rámci podniku byly chráněny informace před zveřejněním neoprávněným uživatelům (důvěrnost), nevhodné úpravy (integrity) a nepřístupnosti v případě potřeby (dostupnost).

Použito v metodice