Důvěrnost

Zachování povolených omezení přístupu a zveřejnění, včetně prostředků na ochranu soukromí a chráněných informací

Použito v metodice