Elektronický podpis

Jakákoli technika navržená tak, aby poskytovala elektronický ekvivalent ručně psaného podpisu prokazující původ a integritu konkrétních údajů. Digitální podpisy jsou příkladem elektronických podpisů.

Použito v metodice