Hmotný majetek

Hmotný majetek je fyzická položka s jasnou kupní hodnotou, kterou podnik používá k výrobě zboží a služeb.

Použito v metodice