Hodnocení rizik

Proces porovnání odhadovaného rizika s danými kritérii rizika pro určení významnosti rizika.

Použito v metodice