Integrita dat

Vlastnost, ve které se data setkávají s prioritními očekáváními kvality a na kterých lze spoléhat.

Použito v metodice