Kompetence

Schopnost provést určitý úkol, akci nebo funkci úspěšně.

Použito v metodice