Komponent

Obecný termín, který se používá k označení jedné části něčeho složitějšího.

Použito v metodice