Kontrolní rámec

Soubor základních kontrol, který usnadňuje propouštění odpovědností vlastníka obchodního procesu, aby zabránil finanční ztrátě nebo ztrátě informací v podniku.

Použito v metodice