Kontrolní seznam

Seznam položek, které slouží k ověření úplnosti úkolu nebo cíle.

Použito v metodice