Krytí

Podíl známých útoků zjištěných systémem detekce narušení (IDS).

Použito v metodice