Kultura

Vzor chování, přesvědčení, předpokladů, postojů a způsobů, jak dělat věci.

Použito v metodice