Logický přístup

Schopnost pracovat s prostředky počítače poskytnutými pomocí identifikace, autentizace a autorizace.

Použito v metodice