Metrický

Kvantifikovatelná entita, která umožňuje měření dosažení cíle procesu.

Použito v metodice