Monitorovací politika

Pravidla, která popisují nebo vymezují způsob, jakým jsou zachycovány a interpretovány informace o používání počítačů, sítí, aplikací a informací.

Použito v metodice