Most

Zařízení vrstvového datového propojení vyvinuté na počátku 80. let pro připojení lokálních sítí (LAN) nebo vytvoření dvou samostatných síťových segmentů LAN nebo WAN (Network LAN) nebo z rozsáhlých sítí (WAN) z jednoho segmentu pro snížení kolizních domén.

Použito v metodice