Nezávislost ve vzhledu

Nezávislost ve vzhledu - vyhýbání se okolnostem, které by způsobily, že by rozumná a informovaná třetí strana měla znalosti o všech relevantních informacích.

Použito v metodice