Obchodní proces

Vzájemně související soubor aktivit nebo událostí s různými funkcemi, které vedou k dodání konkrétního produktu nebo služby zákazníkovi.

Použito v metodice