Odpověď na riziko

Reakce na rizika je proces vyvíjení strategických možností a určování akcí, posílení příležitostí a omezení ohrožení cílů projektu. Člen týmu projektu je pověřen převzetím odpovědnosti za každou reakci na rizika.

Použito v metodice