Odpovědný

V odpovědném, konzultovaném, informovaném (RACI) grafu se odkazuje na osobu, která musí zajistit úspěšné dokončení činností.

Použito v metodice