Odstraňování rizik

Proces systematického vyloučení rizika, který představuje jeden přístup k řízení rizik.

Použito v metodice