Paket

Datová jednotka, která je směrována ze zdroje do cíle v síti s přepojováním paketů.

Použito v metodice