Povědomí

Být dobře seznámen a informován o určitém, konkrétním tématu, který znamená znalost a porozumění subjektu a jednat podle toho.

Použito v metodice