Přerušení podnikání

Každá událost, ať již předpokládaná (tj. zásah veřejné služby) nebo neočekávaná (tj.zatemnění), která narušuje běžné obchodní operace v podniku.

Použito v metodice