Přístup

Způsob myšlení, chování, pocit atd.

Použito v metodice