Quick Ship

Řešení obnovy poskytované dodavateli obnovy a nebo hardwaru a zahrnuje předem stanovenou smlouvu o dodání hardwarových prostředků v rámci určitého počtu hodin po katastrofě.

Použito v metodice