Řízení

Pro každý proces COBIT poskytují řídící postupy úplný soubor požadavků na vysoké úrovni pro efektivní a praktické řízení a řízení podnikových IT. Jsou to prohlášení o činnostech řídících orgánů a vedení.

Použito v metodice