Řízení podniků

Soubor povinností a postupů vykonávaných představenstvem a výkonným vedením s cílem zajistit strategické řízení, zajistit dosažení cílů, zjistit, zda je riziko řádně řízeno, a ověřovat, zda jsou prostředky podniku zodpovědně využívány.

Použito v metodice