Řízení rizik

1. Koordinované aktivity směřující k řízení a kontrole podniku s ohledem na riziko.

2. Jeden z cílů správy. Entails rozpoznává rizika; posouzení dopadu a pravděpodobnosti tohoto rizika, a vyvíjejí strategie, jako je vyloučení rizika, snižování negativních dopadů rizika a nebo převedení rizika, a to v kontextu rizikového chování podniku.

Použito v metodice