Riziková chuť

Množství rizika na široké úrovni, kterou je subjekt ochoten přijmout při plnění svého poslání.

Použito v metodice