Selhání

Přenos služby z neschopné primární komponenty do její záložní komponenty.

Použito v metodice