Šifra

Šifra (výrazná SAI-fuhr) je jakákoli metoda šifrování textu (skrývání jeho čitelnosti a významu). Je také někdy používán odkazovat se na šifrovanou textovou zprávu, i když zde je preferován termín šifrový text. Jeho původem je arabský sifr, který znamená prázdný nebo nulový.

Kromě kryptografického významu znamená šifra také (1) Někoho nevýznamného. (2) Kombinaci symbolických písmen jako v propleteném tkaní písmen pro monogram.

Použito v metodice