Specifikace směrování zdrojů

Technika přenosu, kde může odesílatel paketu určit trasu, kterou má paket sledovat prostřednictvím sítě.

Použito v metodice