Správa zabezpečení

Proces vytváření a udržování bezpečnosti počítačového nebo síťového systému.

Použito v metodice