Státní inspekce

Architektura brány firewall, která sleduje každé spojení procházející všemi rozhraními firewallu a zajišťuje, že jsou platné.

Použito v metodice