Telekomunikace

Elektronická komunikace pomocí speciálních zařízení na vzdálenosti nebo kolem zařízení, která vylučují přímou interpersonální výměnu.

Použito v metodice