Vedení lidí

Metriky pro uplatňování osvědčených postupů - ukazatel týkající se fungování zprostředkovatele.

Použito v metodice