Zachování dat

Vztahuje se na zásady, které upravují správu dat a záznamů pro splnění požadavků na archivaci vnitřních, právních a regulačních dat.

Použito v metodice