Základní architektura

Stávající popis základních návrhů součástí obchodního systému před vstupem do cyklu přezkumu architektury a redesignu.

Použito v metodice