Životní cyklus

Série fází, která charakterizují průběh existence organizační investice (např. produkt, projekt, program).

Použito v metodice