Zmírnění rizika

Řízení rizika pomocí protiopatření a kontrol.

Použito v metodice