Zúčastněné strany

Každý, kdo má odpovědnost, očekávání nebo nějaký jiný zájem o podnik.

Použito v metodice