ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

Nezávislá, nevládní mezinárodní organizace s členstvím v 162 národních normalizačních orgánech.

Použito v metodice