Nařízení

Závazný legislativní akt, který musí být v celé Unii uplatňován.

Použito v metodice