Analýza mezery

Srovnání skutečného výkonu s očekávaným nebo požadovaným výkonem.


Gap Analysis

The comparison of actual performance against expected or required performance.

Použito v metodice