Analýza mezery

Srovnání skutečného výkonu s očekávaným nebo požadovaným výkonem.

Použito v metodice