Analýza zúčastněných stran

Zkoumání získaných údajů pro jejich význam a prokazatelnou hodnotu pro daný případ.

Použito v metodice