BCM Proces

Proces řízení obchodní kontinuity

Řízení kontinuity provozu (BCM) je rámec pro identifikaci rizika organizace vystavení se vnitřním a vnějším hrozbám.

Použito v metodice