Důvěrnost

Zachování povolených omezení přístupu k informacím a jejich zpřístupnění, včetně prostředků na ochranu osobních údajů a chráněných informací.

Použito v metodice